top of page

לימוד גיטרה למתחילים

הבסיס של הנגינה בגיטרה

הנושא החשוב ביותר בלימוד גיטרה למתחילים הוא לימוד מקיף של בסיס הנגינה, עליו מתבססת הנגינה כולה. דף זה מיועד לתלמידים מתחילים מ"אפס" ובו לימוד של הצעדים הראשונים לנגינה נכונה בגיטרה. קשה מאוד לתקן הרגלי נגינה שאינם נכונים, לכן יש להנהיגם כראוי כבר בהתחלה ולהקדיש להם את מלוא תשומת הלב. הנגינה בגיטרה מבוססת על פריטה ביד ימין ולחיצה ביד שמאל. הפריטה ביד ימין מפיקה את הצליל והלחיצה ביד ששמאל משנה את גובה הצליל. שתי הפסקאות הבאות עוסקות בלימוד גיטרה למתחילים של יד ימין ולימוד גיטרה למתחילים של יד שמאל.

 

ישיבה נכונה

אחיזה נכונה של הגיטרה חיונית להשגת צליל נקי ומונעת בעיות גב ומפרקים. צורת ישיבה נכונה תשרת אותנו ואת הנגינה, כלומר: 1. תאפשר לנו ישיבה נוחה. 2. נפיק בה את הצליל הטוב, המלא והנקי ביותר.

ישיבה קלסית

האחיזה הנפוצה והמומלצת ביותר.

1. שבו בקצה הכיסא

2. הניחו את רגל שמאל על רגלית

3. הניחו את הגיטרה על רגל שמאל

ישיבה עם גיטרה רגל על רגל

יכולה להיות נוחה לנשים:

1.שבו במרכז הכיסא

2. שלבו רגל ימין על רגל שמאל

3. הניחו את הגיטרה על רגל ימין

ישיבה בעזרת מתקן

אחיזה המאפשרת הנחה של שתי הרגליים על הרצפה

1. שבו במרכז הכיסא

2. הרכיבו את המתקן על הגיטרה

3. הניחו את המתקן על רגל שמאל

ישיבת פלמנקו

אחיזה הנפוצה בקרב רוב נגני הפלמנקו

1. שבו במרכז הכיסא

2. הניחו את קרסול רגל ימין מעט לפני ברך שמאל

3. הניחו את הגיטרה על רגל ימין

Please reload

הפריטה ביד ימין

אופן הפריטה ביד ימין חיוני להפקת הצליל הטוב ביותר. הפקת צליל בטכניקה נכונה תשיג צליל חזק, ומלא בעושר שבא לידי ביטוי ב"צלילים עיליים". הפקת צליל נכונה = הרבה צלילים עיליים, הפקת צליל לא נכונה = מעט צלילים עיליים. יש ליצור עיגול ביד ימין כאילו היא מחזיקה כדור ולהניחה מתחת למיתרים, כך שקצות האצבעות נמצאים במרחק של כסנטימטר מהמיתר הראשון.

תנועה ראשונה: התנועה הראשונה של הפריטה היא תנועת האצבע מהמפרק הראשון שלה בלבד מהמקום בו היא ממוקמת ועד שנוגעת במיתר הראשון.

תנועה שנייה: בתנועה זו נקפל את המפרק השלישי של האצבע.

תנועה שלישית: מושכת את המיתר הראשון כלפי מעלה מהמפרק השני והראשון של האצבע והאצבע נשענת על המיתר השני.

פריטה נשענת שלב ראשון

בשלב הראשון יש להניח את האצבע כסנטימטר אחד מתחת למיתר.

פריטה נשענת שלב שני

בשלב השני יש להניע את האצבע עד שתגיע למיתר ולאחר מכן לקפל את המפרק הראשון "קיפול הפוך".

פריטה נשענת שלב שלישי

בשלב השלישי יש להניע את האצבע תוך כדי פריטה על המיתר עד שתגיע למיתר הבא ולהישען עליו.

Please reload

הלחיצה ביד שמאל

הלחיצה ביד שמאל קובעת את גובה הצליל וככל שהיא מתבצעת קרוב לגוף הגיטרה – הצליל יישמע גבוה יותר. ככל שהלחיצה תתבצע קרוב יותר לצוואר הגיטרה – הצליל יישמע נמוך יותר. להלן כמה כללים ללחיצה נכונה ביד שמאל:אצבעות היד מעוגלות כאילו היא מחזיקה כדור, אך לא קפוצות אלא משוחררות ככל האפשר.
כרית האצבע לוחצת בסוף הסריג במאונך למיתרים.
האגודל מונח במקביל לאצבע 1 בצדו השני של הצוואר.
האגודל מונח בחציו העליון של צוואר הגיטרה.
לחיצה חלשה מדי תפיק צליל סתום או מזמזם ולחיצה חזקה מדי תגרום למאמץ ולקושי בביצוע מעברים מהירים ומדויקים ולפריטה חזקה, גם ביד ימין, עקב הנטייה הטבעית של יד אחת לחקות את השנייה. על מנת לזהות את עצמת הלחיצה הנכונה, יש ללחוץ על המיתר עד להשגת צליל נקי ולשחרר ככל האפשר את היד.

לחיצה בסוף הסריג

הלחיצה מתבצעת בסוף הסריג, כלומר בחלק שקרוב יותר לגוף הגיטרה.

לחיצה בתשעים מעלות למיתר

על האצבע להיות מונחת בצורה עגולה, כך שהלחיצה תיצור 90 מעלות עם המיתר.

לחיצה בכרית האצבע

יש להקפיד שכרית האצבע תלחץ על המיתר, כלומר קצה האצבע.

מנח האגודל

מנח האגודל – האגודל מונח בין אמצע הצוואר לחלקו העליון.

Please reload

bottom of page