top of page

לימוד טבלטורה לגיטרה

מהי טבלטורה או טאבים?

שיטת הטבלטורה, שנהוג לכנותה גם טאבים, משמשת לכתיבת מוזיקה שמתאימה רק לגיטרה, לעומת כתיבת תווים, שמתאימה לכל הכלים. שיטת הטבלטורה התקיימה עוד טרם כתיבת התווים ומשמשת היום נגני גיטרה רבים בכל הרמות, כיוון שהיא קלה יותר לקריאה לנגנים מתחילים שאינם קוראים תווים וגם קלה יותר לביצוע לנגנים מנוסים, כי מאפשרת קריאה נוחה בפרימה ויסטה (קריאה ראשונה).

לימוד טאבים לגיטרה פשוט יותר מלימוד תווים, לכן נגני גיטרה רבים מעדיפים אותו על פני תווים. הסרטון הזה מלמד ומסביר מהם טאבים ואיך קוראים טאבים לגיטרה, מדגים את כל הדוגמאות, והכול בליווי של קריינות מקצועית ותרגילים שמבוצעים לאט ובשלבים.

 

איך לקרוא טאבים?

הנושא החשוב ביותר ללימוד טאבים לגיטרה הוא ללמוד לקרוא טאבים, הבנויים מחמישה קווים שמציינים את ששת מיתרי הגיטרה: הקו העליון מציין את המיתר הראשון (המיתר בעל הצליל הגבוה ביותר) והקו השישי מציין את מיתר הבס השישי (המיתר בעל הצליל הנמוך ביותר). המספרים שבתוך הקווים מציינים את הסריג שיש ללחוץ עליו ביד שמאל. לדוגמה: קו ראשון מלמטה עם הספרה 3 מציין לנגן את המיתר השישי (הבס) עם לחיצה בסריג השלישי.

 

מה אפשר לכתוב בטאבים?

בטאבים ניתן לכתוב כל מה שאפשר לכתוב בתווים: את קצב המוזיקה כותבים בטאבים ובתווים באותה השיטה: קו אנכי מציין פעימה אחת, צורה של האות "ח" בין שני מספרים מציינת שכל צליל הוא חצי פעימה, צורה של האות "ח" עם שני קווים למעלה מציינת שכל צליל הוא רבע פעימה וכו'. ניתן לכתוב גם דינמיקה: לאט, מהר, חלש, חזק וכו'. איצבועים של יד ימין נהוג לכתוב על ידי האות הראשונה של כל אצבע באנגלית: T I M A.

 

מה החיסרון בטאבים?

בעוד שבעזרת התווים אפשר ללמוד ולדעת מוזיקה: הרמוניה, בניית אקורדים וכו', הרי שבטאבים זהו דבר שלא ניתן כי הם שיטה שמראש נועדה להקל על הכתיבה ועל הנגינה ולא על הבנת המוזיקה.

bottom of page