top of page

לימוד אקורדים לגיטרה באינטרנט

לימוד אקורדים לגיטרה

הסרטון הזה מציג לימוד אקורדים לגיטרה ונלקח מהספר והדי. וי. די "קלאסיקה ישראלית", העוסק בלימוד נגינת שירים ישראליים בגיטרה ולימוד גיטרה למתחילים. הסרטון כולל: לימוד אקורדים לגיטרה ובדיקת ניקיונם וכן ביצוע תרגילים, והכול בליווי של קריינות מקצועית והדגמות המנוגנות בקצב נוח ואיטי. לימוד האקורדים מתאים לכל סוגי הגיטרות (גיטרה קלסית, גיטרה אקוסטית וגיטרה חשמלית). לימוד אקורדים מתבצע בליווי תרגילים ושירים שתוכלו למצוא בספר ללימוד גיטרה קלאסיקה ישראלית.

 

מהם אקורדים?

אקורד הוא כינוי לשלושה צלילים או יותר שמנוגנים בו זמנית. האקורדים משמשים אותנו בעיקר לליווי שירים ומאוצבעים ביד שמאל. יד ימין פורטת את מקצב השיר. נהוג להשתמש באקורדים בגיטרה לליווי שירים, לליווי קטעים ולליווי סולואים, אבל לא לבד. כלומר לא ננגן אקורדים ללא שירה או ללא מנגינה של כלי נגינה.

 

כמה אקורדים יש

יש אין סוף אקורדים כפי שיש אין סוף צלילים בודדים, לכן גם אין סוף ללימוד האקורדים בגיטרה. השאלה החשובה היא כמה אקורדים נחוצים על מנת ללוות שירים ישראליים או לועזיים. כיוון שרוב השירים העממיים פשוטים מבחינה הרמונית, אין צורך לדעת הרבה מאוד אקורדים כדי לנגן אלפי שירים, כי הרבה מהם יחזרו על עצמם בשירים אחרים, מספיק לדעת רק עשרה.

מילון אקורדים בסיסיים
לחצו על האקורד להגדלה
אקורד A

אצבע 1 במיתר 4 סריג 2

אצבע 2 במיתר 3 סריג 2

אצבע 3 במיתר 2 סריג 2

אקורד Am

אצבע 1 במיתר 2 סריג 1

אצבע 2 במיתר 4 סריג 2

אצבע 3 במיתר 3 סריג 2

אקורד A7

אצבע 2 במיתר 4 סריג 2

אצבע 3 במיתר 2 סריג 2

אקורד Am7

אצבע 1 במיתר 2 סריג 1

אצבע 2 במיתר 4 סריג 2

אקורד B

אצבע 1 גשר בסריג 2

אצבע 2 במיתר 4 סריג 4

אצבע 3 במיתר 3 סריג 4

אצבע 4 במיתר 2 סריג 4

אקורד Bm

אצבע 1 גשר בסריג 2

אצבע 2 במיתר 2 סריג 3

אצבע 3 במיתר 4 סריג 4

אצבע 4 במיתר 3 סריג 4

אקורד B7

אצבע 2 במיתר 5 סריג 2

אצבע 1 במיתר 4 סריג 1

אצבע 3 במיתר 3 סריג 2

אצבע 4 במיתר 1 סריג 2

אקורד Bm7

אצבע 1 גשר בסריג 2

אצבע 2 במיתר 2 סריג 3

אצבע 3 במיתר 4 סריג 4

אקורד C

אצבע 1 במיתר 2 סריג 1

אצבע 2 במיתר 4 סריג 2

אצבע 3 במיתר 5 סריג 3

אקורד Cm

אצבע 1 גשר בסריג 3

אצבע 2 במיתר 2 סריג 4

אצבע 3 במיתר 4 סריג 5

אצבע 4 במיתר 3 סריג 5

אקורד C7

אצבע 1 במיתר 2 סריג 1

אצבע 2 במיתר 4 סריג 2

אצבע 3 במיתר 5 סריג 3

אצבע 4 במיתר 3 סריג 4

אקורד C#m7

אצבע 1 גשר בסריג 4

אצבע 2 במיתר 2 סריג 5

אצבע 3 במיתר 4 סריג 6

אקורד D

אצבע 1 במיתר 3 סריג 2

אצבע 2 במיתר 1 סריג 2

אצבע 3 במיתר 2 סריג 3

אקורד Dm

אצבע 1 במיתר 1 סריג 1

אצבע 2 במיתר 3 סריג 2

אצבע 3 במיתר 2 סריג 3

אקורד D7

אצבע 1 במיתר 2 סריג 1

אצבע 2 במיתר 3 סריג 2

אצבע 3 במיתר 1 סריג 2

אקורד Dm7

אצבע 1 גשר על 2 מיתרים

אצבע 2 במיתר 3 סריג 2

אקורד E

אצבע 1 במיתר 3 סריג 1

אצבע 2 במיתר 5 סריג 2

אצבע 3 במיתר 4 סריג 2

אקורד Em

אצבע 2 במיתר 5 סריג 2

אצבע 3 במיתר 4 סריג 2

אקורד E7

אצבע 1 במיתר 3 סריג 1

אצבע 2 במיתר 5 סריג 2

אקורד Em7

אצבע 2 במיתר 5 סריג 2

אצבע 3 במיתר 4 סריג 2

אצבע 4 במיתר 2 סריג 3

אקורד F

אצבע 1 גשר בסריג 1

אצבע 2 במיתר 3 סריג 2

אצבע 3 במיתר 5 סריג 3

אצבע 4 במיתר 4 סריג 3

אקורד Fm

אצבע 1 גשר בסריג 1

אצבע 3 במיתר 5 סריג 3

אצבע 4 במיתר 4 סריג 3

אקורד F#7

אצבע 1 גשר בסריג 2

אצבע 2 במיתר 3 סריג 3

אצבע 3 במיתר 5 סריג 4

אקורד Fm7

אצבע 1 גשר בסריג 1

אצבע 3 במיתר 5 סריג 3

אקורד G

אצבע 3 במיתר 1 סריג 3

אצבע 2 במיתר 6 סריג 3

אצבע 1 במיתר 5 סריג 2

אקורד Gm

אצבע 1 גשר בסריג 3

אצבע 3 במיתר 5 סריג 5

אצבע 4 במיתר 4 סריג 5

אקורד G7

אצבע 1 במיתר 1 סריג 1

אצבע 2 במיתר 5 סריג 2

אצבע 3 במיתר 6 סריג 3

אקורד G#m7

אצבע 1 גשר בסריג 4

אצבע 3 במיתר 5 סריג 6

bottom of page