top of page

מקצבים - ענפי הפלמנקו

אלגריאס קומפס

יישום של שני הרסגיאדואים על ענף הפלמנקו במקצב האלגריאס. בשיעור זה נלמד שני משפטים מוזיקליים.

אלגריאס

בשיעור זה נלמד את הנגינה של שני משפטים מוזיקליים בענף האלגריאס (שמחה). אלגריאס הוא אחד  הענפים החשובים ביותר בפלמנקו, אשר מקורו בעיר קאדיס שבחבל אנדלוסיה בדרום ספרד, ואחד הבודדים שמנוגן בסולם מז'ור, כיוון שרוב הענפים מנוגנים בסולם פריגי ספרדי.

האלגריאס מורכב מקומפס (משפט מוסיקאלי), הבנוי מ-12 פעימות, כאשר הפעימות החזקות הן 3, 6, 8, 10, 12. מבחינה הרמונית, ענף זה מאופיין במעבר לדרגה הדומיננטית (האקורד המתוח) בפעימה השלישית וחזרה לטוניקה (הפעימה היציבה) בפעימה העשירית, מבנה שמאפיין ענפים רבים בפלמנקו ויוצר מתח רב, כיוון שיש חמש פעימות יציבות ושבע פעימות מתוחות.

המשפט מתחיל ב-1 ומסתיים ב-12 וכך נוצרות: שתי פעימות יציבות, שבע פעימות מתוחות ושלוש פעימות יציבות - חוסר סימטריה היוצר מתח רב, לכן אנשים שאינם מכירים את תחום הפלמנקו לא ידעו לזהות מתי המשפט יסתיים.

 

קומפאסים - משפטים מוסיקליים

בשיעור זה נלמד שני קומפאסים של אלגריאס הבנויים משני הרסגיאדואים שלמדנו בשיעורים הקודמים.

קומפאס ראשון:

פעימה ראשונה ושנייה: רסגיאדו על אקורד amii.

פעימה שלישית: מעבר לאקורד B7 עם בס #F ונגינה של אצבע i כלפי מטה ומעלה.

פעימה רביעית וחמישית: אצבע i יורדת מתחת למיתרים ומנגנת כלפי מעלה.

פעימה שישית: אצבע i מנגנת כלפי מטה ומעלה.

פעימה שביעית: רסגיאדו amii.

פעימה שמינית: אצבע i מנגנת כלפי מטה ומעלה.

פעימה תשיעית: שתק של חצי פעימה + רסגיאדו מניפה.

פעימה עשירית: אגודל כלפי מעלה ומעבר לאקורד E.

פעימה 11: אצבע i מנגנת כלפי מטה.

פעימה 12: אגודל מנגן כלפי מטה.

 

קומפאס שני:

פעימה ראשונה: שתק של חצי פעימה + רסגיאדו מניפה.

פעימה שנייה: שני רסגיאדואים מניפה ברצף.

פעימה שלישית: אגודל מנגן כלפי מעלה על אקורד B7 עם בס #F + אצבע i מנגנת כלפי מטה.

החל מהפעימה הרביעית ועד הסוף משפט זה זהה למשפט הראשון.


משפטים אלה יוכלו לשמש אותנו בכל נגינה של האלגריאס הן בנגינת סולו, הן בליווי לשירה (עם החלפת אקורדים על פי השיר) והן בליווי ריקוד. כמו כן, נוכל ללמוד משפטים נוספים ולהשתמש (אם נרצה) גם בחלק מהקומפס בלבד. לדוגמה ננגן חצי קומפס של המשפט הראשון ונסיים אותו עם חצי משפט מהקומפס השלישי או הרביעי. כך נוצרת נגינה רציפה וסוג של אלתור, כך שבאמצעות ידע של שישה קומפסים ניתן לנגן 10 דקות אלגריאס בלי לשעמם ובלי להשתעמם.

bottom of page