top of page

טכניקות נגינה בפלמנקו

שיעור 1 – רֶסְגֵאָדו‍ֹ אצבעות

בטכניקת פריטה זו פורטים על כל המיתרים בו זמנית באמצעות השימוש בשלוש אצבעות יד ימין.

לימוד רסגיאדו אצבעות

בשיעור זה נלמד את טכניקת הנגינה רסגיאדו (Rasgueado). מקור השם הוא במילה: "רסקאר", שפירושה לגרד, ולפיה, מנגנים על מספר מיתרים בו זמנית ברצף על ידי החלקת אצבע או אצבעות ממיתר אחד על פני כמה מיתרים. טכניקה זו מבוססת על הנגינה בגיטרה הקסטליאנית (Guitarra Castellana), שמקורה בצפון ספרד. זוהי טכניקת נגינה בגיטרה של Arpegios (פירוקי אקורדים) מהירים, שבאמצעותם היו מלווים ריקודים. גיטרה זו מכונה גם: Guitarra Morisca. זוהי טכניקה שימושית מאוד בנגינת הגיטרה פלמנקו, אשר נהוגה רבות בנגינת ליווי לריקוד פלמנקו ובנגינת פלמנקו בכלל. הרסגיאדו קצבי מאוד ובעל עצמה רבה. קיימים סוגים רבים של רסגיאדואים. לימוד הרסגיאדו הראשון בנוי מארבע תנועות:
1. קמיצה כלפי מטה – המסומנת באות a.
2. האמה כלפי מטה המסומנת באות m.
3. האצבע כלפי מטה המסומנת באות i.
4. האצבע כלפי מעלה המסומנת באות i.

 

הכנת היד לרסגיאדו:

תחילה, יוצרים מעין כדור ביד ימין כתנועת אגרוף פתוח למחיצה וממקמים את הקמיצה במפרק הראשון של האגודל, שמקפלים אותו מעט ויוצרים מעט לחץ בינו לקמיצה. ולאחר מכן, ממקמים את האמה ואת האצבע מאחורי הקמיצה בצורה משוחררת בלי ללחוץ עם האגודל.

שלבי הרסגיאדו:

1. משחררים את הקמיצה ובו זמנית – האמה תופסת את מקומה, כלומר תפוסה במפרק הראשון של האגודל עם מעט לחץ עליו.

2. משחררים את האמה ובו זמנית – האצבע תופסת את מקומה, כלומר תפוסה בפרק הראשון של האגודל עם מעט לחץ עליו.

3. משחררים את האצבע.

4. מנגנים בעזרת האצבע כלפי מעלה על מיתרים 1, 2, 3 ובמקביל, ממקמים את האצבעות בחזרה למצב ההתחלתי, כלומר הקמיצה לחוצה בתוך האגודל, האמה והאצבע ממוקמות מאחוריה בצורה משוחררת בלי ללחוץ עם האגודל.

 

מקצב ובס הרסגיאדו:

רסגיאדו של ששעשרייות, כלומר ארבע תנועות בפעימה אחת, לכן הדגש על הקמיצה, כלומר בתנועה הראשונה. באקורדים, שהבס הוא המיתר הרביעי בהם, יש למקם את האגודל במיתר החמישי. באקורדים, שהבס הוא המיתר החמישי – יש למקם את האגודל במיתר השישי.

 

אימון הרסגיאדו:

לימוד הרסגיאדו דורש אימון רב, דיוק בתנועות והתמדה. יש להתאמן עליו לאט, במדויק וחזק. תחילה, עם מיתרים סתומים ביד שמאל ולאחר מכן עם אקורדים שונים. המיתרים הסתומים האלה אינם משמיעים צליל וניתן לעשות זאת כשמניחים את יד שמאל על מיתרי הגיטרה בלי ללחוץ על המיתרים.

שיעור 2- רסגיאדו מניפה

בטכניקת פריטה זו פורטים על כל המיתרים בו זמנית עם סיבוב של מפרק כף יד ימין.

 

לימוד רסגיאדו 2 מניפה
לימוד הרסגיאדו (Rasgueado) הזה בנוי מלימוד טכניקת רסגיאדו בשם מניפה. הרסגיאדו מבוצע באמצעות פריטה על מספר מיתרים בו זמנית, דבר שיוצר אפקט של נגינה בעצמה רבה. הרסגיאדו קצבי מאוד ובעל עצמה רבה. בשיעור זה נלמד רסגיאדו של שלוש תנועות:

1. אגודל כלפי מעלה – מסומנת באות p.

2. קמיצה ואמה כלפי מטה – מסומנות באותיות a וְ-m.

3. אגודל כלפי מטה – מסומנת באות p.

 

הכנת היד לרסגיאדו:

מניחים את יד ימין במקביל למיתרים ומקפלים מעט את מפרק כף היד, כך שהאגודל יונח ב-90 מעלות למיתרים.

כעת מבצעים ביד ימין תנועה של "פתיחת ברז" בלי לנגן על המיתרים.

כף היד מונחת במקביל למיתרים והאגודל נמצא מתחת למיתר הראשון ומוכן לביצוע התנועה הראשונה שלה.

 

שלבי הרסגיאדו:

1. מנגנים באגודל ברצף על כל המיתרים כלפי מעלה(מהמיתר הראשון עד השישי)בתנועה של "סגירת ברז".
2. מנגנים ברצף עם הקמיצה והאמה בו זמנית על כל המיתרים כלפי מטה. תנועה זו מבוצעת על ידי פרקי האצבעות בלבד כלומר אין כאן "תנועת ברז" אלא שהיד נשארת באותה פוזיציה כמו בסוף התנועה הראשונה.
3. מנגנים באגודל ברצף על כל המיתרים כלפי מטה(מהמיתר השישי עד הראשון)בתנועה של "פתיחת ברז".

 

מקצב ובס הרסגיאדו:

1. מנגנים באגודל ברצף על כל המיתרים כלפי מעלה (מהמיתר הראשון ועד השישי) בתנועה של "סגירת ברז".

2. מנגנים ברצף עם הקמיצה והאמה בו זמנית על כל המיתרים כלפי מטה. תנועה זו מבוצעת באמצעות מפרקי האצבעות בלבד, כלומר אין כאן "תנועת ברז", אלא היד נשארת באותה תנוחה כמו בסוף התנועה הראשונה.

3. מנגנים באגודל ברצף על כל המיתרים כלפי מטה (מהמיתר השישי ועד הראשון) בתנועה של "פתיחת ברז".

 

אימון הרסגיאדו:

יש להתאמן על הרסגיאדו לאט ובשלבים ולבצע כל שלב בנפרד ואין לדלג על אף אחד מהם לפני שהושג. ניתן להתאמן על הרסגיאדו עם מיתרים סתומים, כלומר לחסום אותם ביד שמאל, ולבצע את הרסגיאדו ביד ימין.

bottom of page