top of page

D

דאנזה מורה-Danza mora

בתרגום חופשי: ריקוד ערבי. זהו ענף שספק עד כמה הוא שייך לעולם הפלמנקו. יחד עם זאת נגני פלמנקו רבים נוהגים לנגן אותה. זהו ענף שמנוגן ולא רוקדים או שרים אותו. הוא בעל אופי ערבי מובהק.

דבלה-Debla

אחד מענפי הפלמנקו שמקורו ב Sevilla. פירוש המילה הוא "אלה" או "אל" בשפת הקאלו(שפת הצוענים). זוהי שירה ששייכת למשפחת ענפי הפלמנקו ללא ליווי מוסיקאלי. ה Debla היא הענף הקשה ביותר לביצוע מבין שירי האקפלה כמו הTona או ה Carceleras יש הטוענים שהראשון לשיר אותה היה Blas Varea כי בדרך כלל היה כתוב בסוף השיר: Deblica Varea. מה שקיים היום זוהי גרסה של Tomas Pavon שהשתמש בשירים מהשכונות הצועניות של Sevilla.

Debla קטע האזנה של
Bonela hijo :שירה

דספלאנטה-Desplante

מושג בריקוד הפלמנקו. זהו צעד או שורה של צעדים אשר באים בין ה Llamada (סימן הרקדן לשינוי בקצב) ל Cierre (סגירה) או ל Subida . אלה בדרך כלל צעדים שמרמזים על סגירה שקרבה לבוא. זהו בעצם צעד שמתחיל את צעד הסגירה.

 

דואנדה-Duende

זהו מושג רטילאימהלמנקופלמנקו דנים עליו בניסיון לתת לו הגדרה מדייקת. הנה כמה אפשרויות לפרשנות. יש הטוענים שזוהי תכונה איתה נולדים ורק איתה מסוגל אומן להיות פלמנקו אמיתי, אחרים טוענים שזהו רגע בפלמנקו בו אומן הפלמנקו מחובר לעצמו בצורה מאוד חזקה (Trance).

bottom of page