top of page

I

IDA Y VUELTA - הלוך וחזור

או Cantes de ida y vuelta. אלה ענפי הפלמנקושמקורם בדרום אמריקה, אשר השתרשו בפלמנקו בעקבות ימאים דרום אמריקאים שהגיעו לנמלי אנדלוסיה והביאו עימם מקצבים אשר התחבבו מאוד על האנדלוסים. מבין ענפים אלה נמצאים הרומבה (Rumba), הגואחיראס(Guajiras), הוידליטה(Vidalita) והקולומביאנה (Colombiana) אם כי לגבי האחרונה קיימים ספקות רבים באשר למקור שלה.

bottom of page