top of page

LL

יאמדה-Llamada

מונח בריקוד הפלמנקו, אשר בתרגום חפשי פירושו: קריאה. זהו סימן אותו נותן הרקדן לשאר האומנים: גיטריסטים, זמרים ופלמרוס(מוחאי כף) על שינוי שעומד לבוא, על מנת שיתכוננו לכך וילוו אותו. בדרך כלל סימן זה מעיד על שינוי במהירות או על סגירה. ישנן צורות רבות לסמון, כאשר המקובלת והפופולארית ביותר(בCompases – משפטים מוסיקאליים של 12 פעימות) הוא על ידי 3 מכות ברגל ימין.

bottom of page