top of page

O

Ole

קריאת עידוד לאומני הפלמנקו . שיש הטוענים שבאה מהמילה הערבית :"אללה" (אלוהים). קריאות העידוד נקראות: Jaleos. במפגשי הפלמנקו וכן בהופעות נהוג לעודד האחד את השני בקריאות עידוד, וכך זמרים מעודדים רקדנים, נגנים מעודדים זמרים וקהל מעודד את האומנים. קריאות העידוד, מהוות גם סוג של השתייכות לקבוצת הפלמנקו בהם מביני דבר ידעו לקרוא את קריאת ה"אולה" במקומות הנכונים. מקומות אלה יהיו בדרך כלל סיומי המשפט המוסיקאלי(Compas), סיומי בתי שירה, סיום של צעד ריקוד או קטע בו האומן מבצע מה שקרוי: Pellizco בתרגום חפשי: צביטה. אותו מקום בו האומן נוגע בלב ובנשמה של הקהל.

bottom of page